Show

Latest episodes

Paglalakbay Patungong Langit

Katotohanansa Pagdating ni Cristo 2

Paglalakbay Patungong Langit

Katotohanansa Pagdating ni Cristo 1

Paglalakbay Patungong Langit

Si Jesus ay Paririto Para sa Akin