Episodes

Oras ng Pag-aaral / July 29, 2021

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 5, 3rd Quarter, 2021

Oras ng Pag-aaral / July 13, 2021

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 3, 3rd Quarter, 2021

Oras ng Pag-aaral / July 05, 2021

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 2, 3rd Quarter, 2021

Oras ng Pag-aaral / June 28, 2021

Namumuhay Sa Isang Lipunang 24/7