Episode

HOPE Today | October 25, 2019  / Tagalog

Hope Today NPUC News Live   October 25, 2019

Isang sitio ng mga katutubong Dumagat sa paanan ng Sierra Madre, napaabutan ng paglilinkod sa Mountain Ministry ng East Bulacan 2

Kauna-unahang pederasyon ng mga katutubong Aeta, inilunsad sa ginanap na Kakkulay fellowship sa Florida Blanca, Pampanga

Kids in Discipleship community outreach, ginanap sa Barangay Rizal, Lopez Quezon

Mga kabataan sa Northeast Luzon Mission, sumailalim sa Senior Youth Leaders training

Kauna-unahang Mission-wide Amicus convention, idinaos sa Mountain Provinces Mission

T-S Cruz Adventist Church sa Las Piñas, ipinagdiwang ang ika- dalwampu’t pitong anibersaryo

Youth Sabbath, dinaluhan ng mga kabataan sa Manila Center Adventist church

At alamin ang mga paraan kung paano maging isang lider kagaya at kasama si Kristo sa mga kwento ng pag-asa ni Eden Relente

6 VIEWS Share 2

Contact us

Please don't fill in the following two fields!

Please contact us if you have any questions, comments or messages. We'd love to hear from you!