Episode

Isang pamilya kasama ng isa pang indibidwal ang nagpabautismo sa Rooftop Church - September 3, 2021  / Tagalog

Isang pamilya kasama ng isa pang indibidwal ang nagpabautismo sa Rooftop Seventh-day Adventist church, South Taguig district. Sila ay nahikayat sa panunuod ng mga pangangaral online via Facebook live.

Nagbabalita si Shenah Alcaraz… Panuorin ang Hope Today NPUC News Flash tuwing Biyernes, 8:30pm live dito sa Hope Channel North Philippines facebook page para sa mga pinakabagong updates sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa buong Luzon.

0 VIEWS Share 0

Contact us

Please don't fill in the following two fields!

Please contact us if you have any questions, comments or messages. We'd love to hear from you!