Episode

Inauguration ng bagong Hope Channel Philippines terrestrial transmitter - June 25, 2021  / Tagalog

Ginanap ang inauguration ng bagong Hope Channel Philippines terrestrial transmitter. Ito ay idinaos kasabay ng dedication program para sa bagong building facility ng GSat sa Carmona, Cavite, kung saan naroon ang nasabing transmitter.

Ang detalye sa balita ni Bren Estrito… Panuorin ang Hope Today NPUC News Flash tuwing Biyernes, 8:30pm live dito sa Hope Channel North Philippines facebook page para sa mga pinakabagong updates sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa buong Luzon.

0 VIEWS Share 0

Contact us

Please don't fill in the following two fields!

Please contact us if you have any questions, comments or messages. We'd love to hear from you!