Episode

HOPE Today | May 24, 2019  / Tagalog

| Southern Luzon Mission pinangunahan ang Family Camp sa Tigaon, Camarines Sur.

| Mga myembro ng Rodriguez Baesa Adventist Church nagpakain ng mga Street People.

| Mga Clerk sa buong teritoryo ng CLC nagsama-sama sa isang Seminar sa Palawan.

| Pulutong sa Villa Luna, Cauayan, Isabela opisyal nang natatag bilang isang Iglesia.

| Mga pamilya ng Pasay Adventist Church pinagpala sa Spiritual Family Retreat.

| Prayer Retreat dinaluhan ng mga kabataan ng Manila Adventist Medical Center Church.

| Vacation Bible Experience Tagumpay na naisagawa sa Rooftop Adventist Church, South Taguig District.

| Ika-12 Anibersaryo ipinagdiwang ng mga kapatiran ng Candaba Adventist Church sa Pampanga.

| Concert para sa pagpapatayo ng Sitio Mata Company Church ginanap sa Pasay Adventist Church Multipurpose Hall.

At ang mga istorya ng buhay tampok sa mga Kwento ng Pag-asa ni Rio Sioson.

15 VIEWS Share 4

Contact us

Please don't fill in the following two fields!

Please contact us if you have any questions, comments or messages. We'd love to hear from you!