Episode

HOPE Today | March 29, 2019  / Tagalog

Hope Today | March 29, 2019


| Isan-linggong Evangelistic Meeting isinagawa sa Roxas, Isabela.

| NPUC ASI Leadership Training isinagawa sa kauna-unahang pagkakataon ngayong taon.

| Diabetes Education Program pinangunahan ng Lifestyle Medicine Department ng Adventist Medical Center Manila.

| SSD-Wide Philippine Tri-Union Ministerial Advisory Council ginanap sa Boracay.

| Internship Institute of Church Management and Leadership Training ginanap sa NPUC.

| Professional Quest Builders Discipleship Training and Seminar nagpapatuloy sa MAC Church.

| Mga estudyante at faculty magkakasamang pinagpala sa Week of Prayer sa AUP.

| Southern Luzon Mission sumailalim sa CHM Certification Level- 5 at VBX Orientation Seminar.

| Tri-District Children’s Ministries Fellowship idinaos sa Delfin Albano, Isabela.

At ang mga istorya ng buhay tampok sa mga Kwento ng Pag-Asa.

8 VIEWS Share 2

Contact us

Please don't fill in the following two fields!

Please contact us if you have any questions, comments or messages. We'd love to hear from you!