Episode

HOPE Today | July 26, 2019  / Tagalog

| Pagtatapos ng Voice of Prophecy Students at pasasalamat sa mga Misyunero, espesyal na kaganapan sa Malaban Adventist Church.

| Mga kapatiran sa Bacoor-2, pinagpala at masayang nagtipon sa kanilang District Fellowship.

| Pangangaral sa Linapacan, Palawan, tagumpay! 18, nabautismohan!

| Evangelism Team mula sa India, Australia at America, masayang sinalubong ng mga kapatiran sa San Jose, Occidental, Mindoro.

| SCLC at SSD pinangunahan ang Mindoro for Christ 2019.

| Baguio Seventh-Day Adventist School, pinagpala sa kanilang Week of Prayer.

| Mga Pastor kasama ng kanilang mga pamilya, nagsama-sama sa Ministerial Retreat sa Baler, Aurora.

| Mga Pastor sa SCLC, masayang nakibahagi sa Kite Facilitator Certification.

At ang mga istorya ng buhay tampok sa mga Kwento ng Pag-asa ni Rio Sioson.

3 VIEWS Share 2

Contact us

Please don't fill in the following two fields!

Please contact us if you have any questions, comments or messages. We'd love to hear from you!