Episode

HOPE Today | July 19, 2019  / Tagalog

Hope Today News Live - July 19, 2019

Mga kabataan sa South Nueva Ecija, naging pagpapala sa mga katutubong Igorot at Dumagat sa General Tinio

Tubuan Adventist Youth Organization, naghatid ng mga regalo sa isang Bahay Kanlungan

Libreng Health Lecture, muli na namang inihatid ng AMCM Lifestyle Medicine Department

Manila Center Adventist Church, nagsagawa ng Gift Giving Program sa mga piling lugar sa Maynila

Libreng Health Screening, naihatid sa bayan ng Liliw, Laguna

El Nido Central Adventist Church, sumailalim sa Care Group Training Seminar

Mga Youth Leaders sa teritoryo ng CLC, muling nagtipon sa ikalawang Senior Youth Leaders’ Training

Rockville Adventist Church, nagsagawa ng Blood Letting Program

Mission-Wide Youth Retreat, dinaluhan ng mga kabataan ng Cavite Mission

At ang mga istorya ng buhay tampok sa mga Kwento ng Pag-asa ni Rio Sioson

4 VIEWS Share 6

Contact us

Please don't fill in the following two fields!

Please contact us if you have any questions, comments or messages. We'd love to hear from you!