Episode

Hope Today | April 5, 2019  / Tagalog

| Grupong “Mission Now” mula sa Canada nagsagawa ng Bible Expo sa Baguio City. Higit 30, nabautismohan.

| Orientation at Direction Setting isinagawa ng ACS, Health at Special Needs Ministries ng CLC.

| Mga Adventistang mang-gagawa nagsama-sama sa Area-wide Adventist Government Employees Fellowship sa Sablayan, Occidental Mindoro.

| Monterey Bay Academy pinangunahan ang gabi-gabing Hope Evangelistic Meeting sa Biñan, Laguna.

| 5 Pastor sa Central Luzon Conference naordinahan.

| Communication Departments ng NPUC at SCLC magkatuwang na pinangunahan ang Media Training sa Sablayan, Occidental Mindoro.

| 3 Alumni ng Manila Adventist College pasok sa Top-10 sa nagdaang Physician Licensure Examination.

| Pathfinder Induction matagumpay na idinaos sa Rooftop Adventist Church, South Taguig District.

| At Ang Mga Kwento Ng Buhay Tampok Sa Mga Kwento Ng Pag-Asa.

13 VIEWS Share 4

Contact us

Please don't fill in the following two fields!

Please contact us if you have any questions, comments or messages. We'd love to hear from you!