Episode

Care Group ministry sa Northern Luzon Mission naghatid ng 259 tao sa bautismo  / Tagalog

Sa mga balitang mayroong pag-asa:

> Mahigit 200 tao, naihatid sa pagpapabautismo kasunod ng mga pangangaral sa Puerto Galera

> Pastors installation program idinaos ng Northern Luzon Mission bunga ng paglago ng gawain sa Eastern Pangasinan District

> Care Group ministry sa Northern Luzon Mission naghatid ng 259 tao sa bautismo

> Vacation Bible Experience isinagawa ng Catayagan Seventh-day Adventist church sa Sta. Lucia, Ilocos Sur

> Mountain Provinces Mission, nakibahagi sa programa ng World Sabbath Pathfinders’ Day

0 VIEWS Share 0

Contact us

Please don't fill in the following two fields!

Please contact us if you have any questions, comments or messages. We'd love to hear from you!