Episode

91 tao naihatid sa bautismo kasunod ng Voice of Youth - September 10, 2021  / Tagalog

Masayang pagbati sa inyong lahat! Muli kaming nagbabalik upang maghatid ng mga balita at pinakabagong updates sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa buong Luzon. Sa mga balitang mayroong pag-asa…
> Voice of Youth: Ignite sa probinsya ng Oriental Mindoro, nagsimula na!
> Mga nabautismohan matapos ang online care group evangelism sa Northeast Luzon Mission, umabot sa mahigit 300
> Pangangaral online sa Mountain Provinces Mission, pinangunahan ng mga kabataan
> 91 tao naihatid sa bautismo kasunod ng Voice of Youth: Ignite sa distrito ng Central Sorsogon
> Paglilingkod ng isang Adventist motorcycle group sa Sorsogon, nagpapatuloy
> Vacation Bible Class graduation ginanap ng Rockville Seventh-day Adventist church sa Valenzuela

0 VIEWS Share 0

Contact us

Please don't fill in the following two fields!

Please contact us if you have any questions, comments or messages. We'd love to hear from you!