Episode 14: "Likas ng Tao"
 

What Jesus Believes / 14 VIEWS

 
Episode 17: "Karanasan ng Kaligtasan"
 

What Jesus Believes / 13 VIEWS

 
Episode 11 "Ang Pagiging katiwala"
 

What Jesus Believes / 12 VIEWS

 
Episode 3: "Panginoon ng Sabbath"
 

What Jesus Believes / 11 VIEWS

 
Episode 8: "Kristyanong Pamumuhay"
 

What Jesus Believes / 11 VIEWS

 
Episode 15: "Paglalang"
 

What Jesus Believes / 11 VIEWS

 
Episode 6: "Bautismo"
 

What Jesus Believes / 10 VIEWS

 
Episode 21: "Ang Nalalabi at Ang Kaniyang"
 

What Jesus Believes / 10 VIEWS

 
Episode 24: "Pagka Dios"
 

What Jesus Believes / 10 VIEWS