Episode 26: "Kaloob Ng Propisiya"
 

What Jesus Believes / 18 VIEWS

 
Episode 12: "Ang Hapunan ng Panginoon"
 

What Jesus Believes / 17 VIEWS

 
Episode 18: "Ang Iglesya"
 

What Jesus Believes / 17 VIEWS

 
Episode 22: "Paglago Kay Kristo"
 

What Jesus Believes / 17 VIEWS

 
Episode 5: "Kamatayan at Pagkabuhay na Muli"
 

What Jesus Believes / 15 VIEWS

 
Episode 19: "Espiritwal na Kaloob"
 

What Jesus Believes / 15 VIEWS

 
Episode 28: "Dios Espiritu Santo"
 

What Jesus Believes / 15 VIEWS

 
Episode 10: "Ikalawang Pagparito"
 

What Jesus Believes / 14 VIEWS

 
Episode 13: "Ang Bagong Lupa"
 

What Jesus Believes / 14 VIEWS