Paglaum Sa Panimalay / Totally of being a Christian Witness

"Modeling Christian Deportment" | Episode 01
 

Paglaum Sa Panimalay / September 28, 2020

"Modeling Christian Deportment"

 
"Expressing Christian Thoughts" | Episode 02
 

Paglaum Sa Panimalay / September 28, 2020

"Expressing Christian Thoughts"

 
"Depicting Christian Lifestyle" | Episode 03
 

Paglaum Sa Panimalay / September 28, 2020

"Depicting Christian Lifestyle"

 
"Handling Conflicts by Reverse" | Episode 04
 

Paglaum Sa Panimalay / September 28, 2020

"Handling Conflicts by Reverse"

 
"Abiding in Jesus" | Episode 05
 

Paglaum Sa Panimalay / September 28, 2020

"Abiding in Jesus"

 
"Beholding His Glory" | Episode 06
 

Paglaum Sa Panimalay / September 28, 2020

"Beholding His Glory"

 
"Christians: Light of the World" | Episode 07
 

Paglaum Sa Panimalay / September 28, 2020

"Christians: Light of the World"