Oras ng Pag aaral 2nd Quarter 2021 Lesson 5 - Mga Anak ng Pangako
 

Oras ng Pag-aaral / April 27, 2021

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 5, 2nd Quarter, 2021

 
Oras ng Pag-aaral | 2nd Quarter 2021 | Lesson 3 - Lahat ng mga Henerasyon sa Hinaharap
 

Oras ng Pag-aaral / April 27, 2021

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 3, 2nd Quarter, 2021

 
Oras ng Pag-aaral | 2nd Quarter 2021 | Lesson 4 - Isang Walang Hanggang Tipan
 

Oras ng Pag-aaral / April 19, 2021

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 4, 2nd Quarter, 2021

 
Oras ng Pag-aaral | 2nd Quarter 2021 | Lesson 2 - Ang Panimula ng Tipan
 

Oras ng Pag-aaral / April 05, 2021

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 2, 2nd Quarter, 2021

 
Oras ng Pag aaral | 2nd Quarter 2021 | Lesson 1 - Ano ang Nangyari
 

Oras ng Pag-aaral / March 29, 2021

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 1, 2nd Quarter, 2021