Lesson 13 | Pamumuhay Ayon sa Salita ng Diyos
 

Oras ng Pag-aaral / June 20, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 13, 2nd Quarter, 2020

 
Lesson 12 | Pagharap sa mga Mahirap na Talata
 

Oras ng Pag-aaral / June 13, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 12, 2nd Quarter, 2020

 
Lesson 11 | Ang Biblia at ang Propesiya
 

Oras ng Pag-aaral / June 06, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 11, 2nd Quarter, 2020

 
Lesson 10 | Ang Biblia Bilang Kasaysayan
 

Oras ng Pag-aaral / May 30, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 10, 2nd Quarter, 2020

 
Lesson 9 | Paglikha Ang Genesis Bilang Pundasyon Bahagi 2
 

Oras ng Pag-aaral / May 23, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 9, 2nd Quarter, 2020

 
Lesson 8 | Paglikha Ang Genesis Bilang Pundasyon Bahagi 1
 

Oras ng Pag-aaral / May 16, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 8, 2nd Quarter, 2020

 
Lesson 7 | Mga Wika, Teksto, at Konteksto
 

Oras ng Pag-aaral / May 09, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 7, 2nd Quarter, 2020

 
Lesson 6 | Bakit Kinakailangan Ang Interpretasyon
 

Oras ng Pag-aaral / May 02, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 6, 2nd Quarter, 2020

 
Lesson 5 | Sa Pamamagitan ng Kasulatan Lamang
 

Oras ng Pag-aaral / April 25, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 5, 2nd Quarter, 2020