Oras ng Pag-aaral | 1st Quarter 2021 | Lesson 12 - Nais Ng Mga Bansa
 

Oras ng Pag-aaral / March 15, 2021

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 12, 1st Quarter, 2021

 
Oras ng Pag aaral | 1st Quarter 2021 | Lesson 11 - Sumasabak Na Pag-ibig
 

Oras ng Pag-aaral / March 09, 2021

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 11, 1st Quarter, 2021

 
Oras ng Pag aaral | 1st Quarter 2021 | Lesson 10 - Paggawa Ng Imposible
 

Oras ng Pag-aaral / March 09, 2021

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 10, 1st Quarter, 2021

 
Oras ng Pag aaral | 1st Quarter 2021 | Lesson 9 - Para Maglingkod at Magligtas
 

Oras ng Pag-aaral / February 24, 2021

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review

 
Oras ng Pag-aaral | 1st Quarter 2021 | Lesson 8 - Aliwin Ang Aking Bayan
 

Oras ng Pag-aaral / February 15, 2021

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review

 
Oras ng Pag-aaral | 1st Quarter 2021 | Lesson 7 - Pagkatalo ng mga Asiriano
 

Oras ng Pag-aaral / February 15, 2021

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review

 
Oras ng Pag aaral | 1st Quarter 2021 | Lesson 6 - Nagpapanggap Na Diyos
 

Oras ng Pag-aaral / February 15, 2021

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review

 
Oras ng Pag aaral | 1st Quarter 2021 | Lesson 5 - Marangal Na Prinsipe Ng Kapayapaan
 

Oras ng Pag-aaral / February 15, 2021

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review

 
Oras ng Pag-aaral | 1st Quarter 2021 | Lesson 3 - Kapag Gumuho Na Ang Mundo Mo
 

Oras ng Pag-aaral / January 12, 2021

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review