Lesson 13 | Mula sa Alabok Tungo sa mga Bituin
 

Oras ng Pag-aaral / March 21, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 12, 1st Quarter, 2020

 
Lesson 12 | Mula sa Hilaga at Timog Tungo sa Magandang Lupa
 

Oras ng Pag-aaral / March 14, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 12, 1st Quarter, 2020

 
Lesson 11 | Mula sa Labanan Tungo sa Tagumpay
 

Oras ng Pag-aaral / March 07, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 11, 1st Quarter, 2020

 
Lesson 10 | Mula sa Pag-amin Tungo sa Kaaliwan
 

Oras ng Pag-aaral / February 29, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 10, 1st Quarter, 2020

 
Lesson 9 | Mula sa Pagkahawa Tungo sa Pagdadalisay
 

Oras ng Pag-aaral / February 22, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson ReviewLesson 9 1st Qtr 2020

 
Lesson 8 | Mula sa Mabagyong Dagat Tungo sa mga Alapaap ng Langit
 

Oras ng Pag-aaral / February 15, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 8, 1st Quarter, 2020

 
Lesson 7 | Mula Yungib ng mga Lion Tungo sa Yungib ng mga Anghel
 

Oras ng Pag-aaral / February 08, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 7, 1st Quarter, 2020

 
Lesson 6 | Mula sa Kapalaluan Tungo sa Pagkawasak
 

Oras ng Pag-aaral / February 01, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 6, 1st Quarter, 2020

 
Lesson 5 | Mula sa Pagmamataas Tungo sa Pagpapakumbaba
 

Oras ng Pag-aaral / January 25, 2020

Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 5, 1st Quarter, 2020