Episode 12: "Ang Hapunan ng Panginoon"
 

What Jesus Believes / 17 VIEWS

 
Episode 18: "Ang Iglesya"
 

What Jesus Believes / 17 VIEWS

 
Episode 22: "Paglago Kay Kristo"
 

What Jesus Believes / 17 VIEWS

 
PSKW | May 6, 2017
 

Panimbaya sa Kabuntagon World / 17 VIEWS

Panimbaya sa Kabuntagon is live every Saturdays at 6:00-7:30am and replays on 12:30-2:00pm.

 
LP | June 6, 2017
 

Let's Pray Pilipinas / 17 VIEWS

Let's Pray Pilipinas is live from Monday to Friday at 7:00am-7:30am and on Sunday 7:00am-8:30am.

 
LP | June 21, 2017
 

Let's Pray Pilipinas / 17 VIEWS

Let's Pray Pilipinas is live from Monday to Friday at 7:00am-7:30am and on Sunday 7:00am-8:30am.

 
PSKW | June 24, 2017
 

Panimbaya sa Kabuntagon World / 17 VIEWS

Panimbaya sa Kabuntagon is live every Saturdays at 6:00-7:30am and replays on 12:30-2:00pm.