Episode 3: Si Jephte, Anak ng Kahihiyan
 

Kasama ang Ama / March 15, 2017

 
Episode 2: Ang Mapagmahal na Ama
 

Kasama ang Ama / March 15, 2017

 
Episode 1: "Elijah"
 

Kasama ang Ama / March 15, 2017

 
Episode 13: "The Coming Christ of Daniel"
 

The Christ of Daniel / March 15, 2017

 
Episode 12: "The Matchless Christ of Daniel"
 

The Christ of Daniel / March 15, 2017

 
Episode 11: "The Cosmic Christ of Daniel"
 

The Christ of Daniel / March 15, 2017

 
Episode 10: "The Redeeming Christ of Daniel"
 

The Christ of Daniel / March 15, 2017

 
Episode 9: "The Righteous Christ of Daniel"
 

The Christ of Daniel / March 15, 2017

 
Episode 8: "The Enthroned Christ of Daniel"
 

The Christ of Daniel / March 15, 2017