Episode 17: "Karanasan ng Kaligtasan"
 

What Jesus Believes / March 16, 2017

 
Episode 16: "Malaking Tunggalian"
 

What Jesus Believes / March 16, 2017

 
Episode 15: "Paglalang"
 

What Jesus Believes / March 16, 2017

 
Episode 14: "Likas ng Tao"
 

What Jesus Believes / March 16, 2017

 
Episode 13: "Ang Bagong Lupa"
 

What Jesus Believes / March 16, 2017

 
Episode 12: "Ang Hapunan ng Panginoon"
 

What Jesus Believes / March 16, 2017

 
Episode 11 "Ang Pagiging katiwala"
 

What Jesus Believes / March 16, 2017

 
Episode 10: "Ikalawang Pagparito"
 

What Jesus Believes / March 16, 2017

 
Episode 9: "Pagaasawa at Pamilya"
 

What Jesus Believes / March 16, 2017