LIVE! Takna sa Pagtuon | New Covenant Sanctuary
 

Takna sa Pagtuon / June 14, 2021

LIVE! Takna sa Pagtuon | New Covenant Sanctuary

 
Let's Pray Pilipinas | June 13, 2021
 

Let's Pray Pilipinas / June 14, 2021

Let's Pray Pilipinas | June 13, 2021

 
Let's Pray Pilipinas | June 12, 2021
 

Let's Pray Pilipinas / June 14, 2021

Let's Pray Pilipinas | June 12, 2021

 
Let's Pray Pilipinas | June 10, 2021
 

Let's Pray Pilipinas / June 14, 2021

Let's Pray Pilipinas | June 10, 2021

 
ONP Q2 - Lesson 11
 

Oras ng Pag-aaral / June 09, 2021

Ang Santuwaryo ng Bagong Tipan Tagalog Adult Sabbath School Weekly Bible Lesson Review Lesson 11, 2nd Quarter, 2021

 
Let's Pray Pilipinas | June 9, 2021 | "Purpose of Life"
 

Let's Pray Pilipinas / June 09, 2021

"Purpose of Life"

 
Let's Pray Pilipinas | June 8, 2021
 

Let's Pray Pilipinas / June 09, 2021

Let's Pray Pilipinas | June 8, 2021

 
Let's Pray Pilipinas | June 7, 2021 | "4 S Against Dengue"
 

Let's Pray Pilipinas / June 09, 2021

"4 S Against Dengue"

 
Let's Pray Pilipinas | June 6, 2021
 

Let's Pray Pilipinas / June 09, 2021

Let's Pray Pilipinas | June 6, 2021