"The Groaning Earth"
 

Let's Pray Pilipinas / October 31, 2019

Let's Pray Pilipinas is live from Monday to Friday at 6:30am-7:00am, 6:00am to 7:00am on Sunday and on Saturday at 7:30am-8:30am.

 
Lutong Amianan Enseladang Buko | Episode 8
 

Lutong Amianan / October 12, 2020

"Enseladang Buko"

 
Lutong Amianan Dinengdeng | Episode 7
 

Lutong Amianan / October 12, 2020

"Dinengdeng"

 
Lutong Amianan Pinakbet | Episode 3
 

Lutong Amianan / October 12, 2020

"Pinakbet"

 
EP09 Paglalakbay Patungong Langit | Ang Taong Dios
 

Paglalakbay Patungong Langit / October 12, 2020

 
EP04 - Paglalakbay Patungong Langit | Aklat na Mapagkakatiwalaan Ko - 4
 

Paglalakbay Patungong Langit / October 12, 2020

 
EP03 Paglalakbay Patungong Langit | Aklat na Mapagkakatiwalaan Ko - 3
 

Paglalakbay Patungong Langit / October 12, 2020

 
Let's Pray Pilipinas | October 13, 2020 | Mental Health Matters
 

Let's Pray Pilipinas / October 14, 2020

"Mental Health Matters"

 
LIVE! 40 Days Journey With God | Episode 5
 

40 Days Journey With God / October 14, 2020