KAA S6 - EP11
 

Kasama ang Ama / May 21, 2021

From Tears To Triumph On Easter Morning

 
KAA S6 - EP10
 

Kasama ang Ama / May 21, 2021

Resurrection Before Dawn

 
KAA S6 - EP09
 

Kasama ang Ama / May 21, 2021

What I Have Written, I Have Written

 
KAA S6 - EP08
 

Kasama ang Ama / May 21, 2021

Christ's Most Remarkable Convert

 
KAA S6 - EP07
 

Kasama ang Ama / May 21, 2021

Barnabas Or Christ

 
KAA S6 - EP06
 

Kasama ang Ama / May 21, 2021

Peter's Denial of Christ

 
KAA S6 - EP05
 

Kasama ang Ama / May 21, 2021

The Most Difficult Prayer to Pray

 
KAA S6 - EP04
 

Kasama ang Ama / May 21, 2021

The Colt, The Crowd and the Children

 
KAA S6 - EP03
 

Kasama ang Ama / May 21, 2021

Whom Say Ye That I Am