"Pagmamataas"
 

Alam Mo Ba? / March 18, 2019

 
"Depresyon"
 

Alam Mo Ba? / July 29, 2019

 
Let's Pray Pilipinas | October 18, 2021 | "Our Future Is At Hand"
 

Let's Pray Pilipinas / October 20, 2021

"Our Future Is At Hand"

 
MY JOURNEY WITH GOD SEASON 2, EPISODE 8
 

My Journey with God - Season 2 / October 20, 2021

MY JOURNEY WITH GOD SEASON 2, EPISODE 8

 
Live! Panimbaya Sa Kabuntagon World/Harana sa Kabuntagon | August 28, 2021
 

Panimbaya sa Kabuntagon World / September 01, 2021

Live! Panimbaya Sa Kabuntagon World/Harana sa Kabuntagon | August 28, 2021

 
Let's Pray Pilipinas | August 31, 2021
 

Let's Pray Pilipinas / September 01, 2021

Let's Pray Pilipinas | August 31, 2021

 
MY JOURNEY WITH GOD SEASON 2, EPISODE 6
 

My Journey with God - Season 2 / October 19, 2021

Saved by Grace Presenter: Pastor EDWIN MAGDADARO President, Davao Mission

 
Episode 5: Saan ba nagmula ang Kasalanan?
 

Let God Be God / April 24, 2017