Live! Panimbaya Sa Kabuntagon World/Harana sa Kabuntagon | September 4, 2021
 

Panimbaya sa Kabuntagon World / September 06, 2021

Live! Panimbaya Sa Kabuntagon World/Harana sa Kabuntagon | September 4, 2021

 
Ti-on Sa Pagtuon - Lesson 10 Q3 - Aug 28- Sep 3 (Ang Inugpahuway)
 

Ti-on Sa Pagtuon / September 01, 2021

This week we will look more at the rest God has given us in the Sabbath commandment and why it’s important.

 
Sabbath Rest - Tagalog Sabbath School - Lesson 10, 3rd Qtr 2021
 

Oras ng Pag-aaral / September 01, 2021

This week we will look more at the rest God has given us in the Sabbath commandment and why it’s important.

 
Let's Pray Pilipinas | September 1, 2021
 

Let's Pray Pilipinas / September 01, 2021

Let's Pray Pilipinas | September 1, 2021

 
Takna sa Pagtuon _ Sabbath Rest - Lesson 10, 3rd Qtr 2021
 

Takna sa Pagtuon / September 01, 2021

This week we will look more at the rest God has given us in the Sabbath commandment and why it’s important.

 
Let's Pray Pilipinas | August 31, 2021
 

Let's Pray Pilipinas / September 01, 2021

Let's Pray Pilipinas | August 31, 2021

 
Let's Pray Pilipinas | August 29, 2021
 

Let's Pray Pilipinas / September 01, 2021

Let's Pray Pilipinas | August 29, 2021

 
Let's Pray Pilipinas | August 28, 2021 | "WELLNESS: Stress Reliever"
 

Let's Pray Pilipinas / September 01, 2021

"WELLNESS: Stress Reliever"

 
Let's Pray Pilipinas | August 26, 2021 | "Pacman's Defeat and Our Victory in Christ"
 

Let's Pray Pilipinas / September 01, 2021

"Pacman's Defeat and Our Victory in Christ"