EP05 - Paglalakbay Patungong Langit | Saan Nagmula ang Kasamaan - 1
 

Paglalakbay Patungong Langit / October 12, 2020

 
EP06 Paglalakbay Patungong Langit | Saan Nagmula ang Kasamaan - 2
 

Paglalakbay Patungong Langit / October 12, 2020

 
EP07 Paglalakbay Patungong Langit | Saan Nagmula ang Kasamaan - 3
 

Paglalakbay Patungong Langit / October 12, 2020

 
EP08 Paglalakbay Patungong Langit | Saan Nagmula ang Kasamaan - 4
 

Paglalakbay Patungong Langit / October 12, 2020

 
EP09 Paglalakbay Patungong Langit | Ang Taong Dios
 

Paglalakbay Patungong Langit / October 12, 2020

 
EP10 Paglalakbay Patungong Langit | Ang Propesiya ng Daniel
 

Paglalakbay Patungong Langit / October 12, 2020

 
EP11 Paglalakbay Patungong Langit | Si Jesus ay Paririto Para sa Akin
 

Paglalakbay Patungong Langit / October 12, 2020

 
EP12 Paglalakbay Patungong Langit | KatotohanansaPagdatingniCristo 1
 

Paglalakbay Patungong Langit / October 12, 2020

 
EP13 Paglalakbay Patungong Langit | KatotohanansaPagdatingniCristo - 2
 

Paglalakbay Patungong Langit / October 12, 2020