"Pagpapatawad"
 

Alam Mo Ba? / 19 VIEWS

 
Katotohanan Live | Topic: "Adventist & Christmas, can we celebrate it? | December 8, 2020
 

Katotohanan / 19 VIEWS

Katotohanan Live | December 8, 2020

 
Episode 4: Walking with Jesus
 

Walking with Jesus / 18 VIEWS

 
Episode 12: Walking with Jesus
 

Walking with Jesus / 18 VIEWS

 
Episode 10: Juicing Vegetable
 

Food and Soul / 18 VIEWS

 
Episode 3: Si Jephte, Anak ng Kahihiyan
 

Kasama ang Ama / 18 VIEWS

 
Episode 9: Ang Bayan ng Israel
 

Kasama ang Ama / 18 VIEWS

 
Episode 12: Si Caleb
 

Kasama ang Ama / 18 VIEWS