"The Lord Watches Over You"
 

Let's Pray Pilipinas / March 05, 2019

Let's Pray Pilipinas is live from Monday to Friday at 6:30am-7:00am, Saturday at 7:30 to 8:30 and on Sunday 6:00am-7:00am.

 
"God's Healthy Temple"
 

Let's Pray Pilipinas / July 11, 2019

Let's Pray Pilipinas is live from Monday to Friday at 6:30am-7:00am, 6:00am to 7:00am on Sunday and on Saturday at 7:30am-8:30am.

 
"Staying Connected"
 

Let's Pray Pilipinas / April 04, 2020

Let's Pray Pilipinas is live from Monday to Friday at 6:30am-7:00am, 6:00am to 7:00am on Sunday and on Saturday at 7:30am-8:30am.

 
LIVE! Takna sa Pagtuon | "Children of the Promise"
 

Takna sa Pagtuon / May 03, 2021

LIVE! Takna sa Pagtuon | "Children of the Promise"

 
FS S4 - EP01 - Paco Salad with Vinaigrette
 

Food and Soul / May 03, 2021

“How to make Paco Salad” with Lorna & Charmaine Curameng from Adventist Hospital Palawan

 
Let's Pray Pilipinas | May 1, 2021 | "Mental Stability: Diet"
 

Let's Pray Pilipinas / May 04, 2021

"Mental Stability: Diet"

 
Let's Pray Pilipinas | May 4, 2021
 

Let's Pray Pilipinas / May 04, 2021

Let's Pray Pilipinas | May 4, 2021

 
Groundbreaking and dedication program para sa itatayong Pastoral house - July 16, 2021
 

Adventist News / September 11, 2021

> Pulutong o grupo ng mga adbentista sa Diodol, Aglipay, Quirino inorganisa na bilang company church > Church-based Pathfinder camping at Voice of Youth evangelism sa dalawang simbahan sa Isabela naghatid ng 23 tao sa pagpapabautismo......and many more

 
Isang pamilya kasama ng isa pang indibidwal ang nagpabautismo sa Rooftop Church - September 3, 2021
 

Adventist News / September 11, 2021

Isang pamilya kasama ng isa pang indibidwal ang nagpabautismo sa Rooftop Seventh-day Adventist church, South Taguig district. Sila ay nahikayat sa panunuod ng mga pangangaral online via Facebook live....and many more