PSKW | March 3, 2018
 

Panimbaya sa Kabuntagon World / March 03, 2018

Panimbaya sa Kabuntagon is live every Saturdays at 6:00-7:30am and replays on 12:30-2:00pm.

 
"Ang Sanctuaryo?"
 

Alam Mo Ba? / November 26, 2018

 
LP | November 14, 2018
 

Let's Pray Pilipinas / November 14, 2018

Let's Pray Pilipinas is live from Monday to Friday at 6:30am-7:00am and on Sunday 6:00am-7:00am.

 
"Stress Busters"
 

Let's Pray Pilipinas / March 25, 2019

Let's Pray Pilipinas is live from Monday to Friday at 6:30am-7:00am, Saturday at 7:30 to 8:30 and on Sunday 6:00am-7:00am.

 
HOPE Today | March 29, 2019
 

HOPE Today / March 29, 2019

Hope Today is aired every Friday 8:00 to 9:00 in the evening.

 
Let's Pray Pilipinas | December 27, 2020
 

Let's Pray Pilipinas / December 28, 2020

Let's Pray Pilipinas | December 27, 2020

 
Groundbreaking and dedication program para sa itatayong Pastoral house - July 16, 2021
 

Adventist News / September 11, 2021

> Pulutong o grupo ng mga adbentista sa Diodol, Aglipay, Quirino inorganisa na bilang company church > Church-based Pathfinder camping at Voice of Youth evangelism sa dalawang simbahan sa Isabela naghatid ng 23 tao sa pagpapabautismo......and many more

 
Isang pamilya kasama ng isa pang indibidwal ang nagpabautismo sa Rooftop Church - September 3, 2021
 

Adventist News / September 11, 2021

Isang pamilya kasama ng isa pang indibidwal ang nagpabautismo sa Rooftop Seventh-day Adventist church, South Taguig district. Sila ay nahikayat sa panunuod ng mga pangangaral online via Facebook live....and many more

 
Adventist Church helps 1,000 people with COVID in Mozambique - September 11, 2021
 

Adventist News / September 11, 2021

As Mozambique mourns hundreds of recent deaths from COVID-19, the Adventist Development and Relief Agency (ADRA), is helping 1,000 of the country's most vulnerable families protect themselves against the virus and maintain their livelihoods despite pandemic disruptions....and many more