Episode 10: Si David at si Goliath
 

Kasama ang Ama / March 15, 2017

 
Episode 11: Si Daniel
 

Kasama ang Ama / March 15, 2017

 
Episode 20: "Pagkakaisa ng Katawan ni Kristo"
 

What Jesus Believes / March 16, 2017

 
Don't Worry God Cares
 

Kasama ang Ama / October 31, 2018

 
PSKW | July 20, 2019
 

Panimbaya sa Kabuntagon World / July 20, 2019

Panimbaya sa Kabuntagon is live every Saturdays at 6:00-7:30am and replays on 12:30-2:00pm.

 
"Defense Against Covid19"
 

Let's Pray Pilipinas / April 08, 2020

Let's Pray Pilipinas is live from Monday to Friday at 6:30am-7:00am, 6:00am to 7:00am on Sunday and on Saturday at 7:30am-8:30am.

 
Let's Pray Pilipinas | December 28, 2020
 

Let's Pray Pilipinas / December 28, 2020

Let's Pray Pilipinas | December 28, 2020

 
Let's Pray Pilipinas | May 10, 2021 | "Safe Motherhood Week / Mother’s day Celebration"
 

Let's Pray Pilipinas / May 10, 2021

"Safe Motherhood Week / Mother’s day Celebration"