Let's Pray Pilipinas | November 18, 2020 | "Ingatan Mo Na Lung Sya"
 

Let's Pray Pilipinas / 3 VIEWS

"Ingatan Mo Na Lung Sya"

 
Clear Messages Live | Topic: "Daily Baptism (Holy Spirit) | November 18, 2020
 

Clear Messages / 3 VIEWS

"Daily Baptism (Holy Spirit)"

 
Let's Pray Pilipinas | November 24, 2020
 

Let's Pray Pilipinas / 3 VIEWS

Let's Pray Pilipinas | November 24, 2020

 
Let's Pray Pilipinas | November 25, 2020 | "Freedom In Forgiveness"
 

Let's Pray Pilipinas / 3 VIEWS

"Freedom In Forgiveness"

 
Let's Pray Pilipinas | November 27, 2020 | "His Sovereign Love"
 

Let's Pray Pilipinas / 3 VIEWS

"His Sovereign Love"

 
Let's Pray Pilipinas | December 4, 2020 | "Giving in the New Normal"
 

Let's Pray Pilipinas / 3 VIEWS

"Giving in the New Normal"

 
Let's Pray Pilipinas | December 13, 2020
 

Let's Pray Pilipinas / 3 VIEWS

Let's Pray Pilipinas | December 13, 2020

 
Let's Pray Pilipinas | December 14, 2020
 

Let's Pray Pilipinas / 3 VIEWS

Let's Pray Pilipinas | December 14, 2020

 
Let's Pray Pilipinas | December 27, 2020
 

Let's Pray Pilipinas / 3 VIEWS

Let's Pray Pilipinas | December 27, 2020