ONP Q2 - Lesson 7
 

Oras ng Pag-aaral / May 24, 2021

Tipan Sa Sinai

 
ONP Q2 - Lesson 6
 

Oras ng Pag-aaral / May 24, 2021

Binhi ni Abraham

 
ONP Q2 - Lesson 5
 

Oras ng Pag-aaral / May 24, 2021

Mga Anak ng Pangako

 
ONP Q2 - Lesson 4
 

Oras ng Pag-aaral / May 24, 2021

Isang Walang Hanggang Tipan

 
ONP Q2 - Lesson 3
 

Oras ng Pag-aaral / May 24, 2021

Lahat ng mga Henerasyon sa Hinaharap

 
ONP Q2 - Lesson 2
 

Oras ng Pag-aaral / May 24, 2021

Ang Panimula ng Tipan

 
ONP Q2 - Lesson 1
 

Oras ng Pag-aaral / May 24, 2021

Ano ang Nangyari

 
KAA S6 - EP13
 

Kasama ang Ama / May 21, 2021

The Cross, The Cure

 
KAA S6 - EP12
 

Kasama ang Ama / May 21, 2021

The Risen Christ Gives Peace