Chaplain
 

Dynamic Living / 26 VIEWS

 
LP | August 2, 2017
 

Let's Pray Pilipinas / 26 VIEWS

Let's Pray Pilipinas is live from Monday to Friday at 7:00am-7:30am and on Sunday 7:00am-8:30am.

 
Episode 4 | Malaking Tunggalian
 

Alam Mo Ba? / 26 VIEWS

 
"Hope Amidst the Disease"
 

Let's Pray Pilipinas / 26 VIEWS

Let's Pray Pilipinas is live from Monday to Friday at 6:30am-7:00am, 6:00am to 7:00am on Sunday and on Saturday at 7:30am-8:30am.

 
Oras Ng Pag-aaral | 4th Quarter 2021 | Lesson 9 "Ibaling Ang Kanilang Puso"
 

Oras ng Pag-aaral / 26 VIEWS

Oras Ng Pag-aaral | 4th Quarter 2021 | Lesson 9 "Ibaling Ang Kanilang Puso"