PPL - Episode 11
 

Paglalakbay Patungong Langit / June 18, 2021

Si Jesus ay Paririto Para sa Akin

 
PPL - Episode 10
 

Paglalakbay Patungong Langit / June 18, 2021

Ang Propesiya ng Daniel

 
PPL - Episode 09
 

Paglalakbay Patungong Langit / June 18, 2021

Ang Taong Dios

 
PPL - Episode 08
 

Paglalakbay Patungong Langit / June 18, 2021

Saan Nagmula ang Kasamaan

 
PPL - Episode 07
 

Paglalakbay Patungong Langit / June 18, 2021

Saan Nagmula ang Kasamaan - 3

 
PPL - Episode 06
 

Paglalakbay Patungong Langit / June 18, 2021

Saan Nagmula ang Kasamaan - 2

 
PPL - Episode 05
 

Paglalakbay Patungong Langit / June 18, 2021

Saan Nagmula ang Kasamaan - 1

 
PPL - Episode 04
 

Paglalakbay Patungong Langit / June 18, 2021

Aklat na Mapagkakatiwalaan Ko - 4

 
PPL - Episode 03
 

Paglalakbay Patungong Langit / June 18, 2021

Aklat na Mapagkakatiwalaan Ko - 3