LP | April 8, 2018
 

Let's Pray Pilipinas / April 08, 2018

Let's Pray Pilipinas is live from Monday to Friday at 6:30am-7:00am and on Sunday 6:00am-7:00am.

 
LP | August 29, 2018
 

Let's Pray Pilipinas / August 29, 2018

Let's Pray Pilipinas is live from Monday to Friday at 6:30am-7:00am and on Sunday 6:00am-7:00am.

 
PSKW | July 13, 2019
 

Panimbaya sa Kabuntagon World / July 13, 2019

Panimbaya sa Kabuntagon is live every Saturdays at 6:00-7:30am and replays on 12:30-2:00pm.

 
Lutong Amianan Ginulay Na Mais | Episode 2
 

Lutong Amianan / October 12, 2020

"Ginulay Na Mais"

 
Lutong Amianan - Bulanglang | Episode 1
 

Lutong Amianan / October 12, 2020

"Bulanglang"

 
EP05 - Paglalakbay Patungong Langit | Saan Nagmula ang Kasamaan - 1
 

Paglalakbay Patungong Langit / October 12, 2020

 
LIVE! 40 Days Journey With God | Episode 3
 

40 Days Journey With God / October 14, 2020

 
LIVE! 40 Days Journey With God | Episode 6
 

40 Days Journey With God / October 14, 2020

 
LIVE! 40 Days Journey With God | Episode 7
 

40 Days Journey With God / October 14, 2020