Episode 2: "Mga Tanda ng Panahon"
 

What Jesus Believes / 3 LIKES

 
Episode 20: "Pagkakaisa ng Katawan ni Kristo"
 

What Jesus Believes / 3 LIKES

 
Kidney Health Awareness Improving Lives
 

Dynamic Living / 3 LIKES

 
Episode 2: Ilan ba talaga ang Dios?
 

Let God Be God / 3 LIKES

 
"Masayang Tahanan"
 

Music and Praise / 3 LIKES

Performed by: Maria Care Garay | Lyrics: Sherry Rodriguez | Music: James C. Ajoc

 
Bible Questions | 06-13-2017
 

Pangutana Pastor / 3 LIKES

Pangutana Pastor is live every Tuesday and Thursday at 5:00-6:00pm, Replays on 11:00pm -12:00am and Wednesday and Friday at 9:00-10:00am.

 
Bible Questions | 08-08-2017
 

Pangutana Pastor / 3 LIKES

Pangutana Pastor is live every Tuesday and Thursday at 5:00-6:00pm, Replays on 11:00pm -12:00am and Wednesday and Friday at 9:00-10:00am.