PSKW | December 2, 2017
 

Panimbaya sa Kabuntagon World / December 02, 2017

Panimbaya sa Kabuntagon is live every Saturdays at 6:00-7:30am and replays on 12:30-2:00pm.

 
LP | December 13, 2017
 

Let's Pray Pilipinas / December 13, 2017

Let's Pray Pilipinas is live from Monday to Friday at 7:00am-7:30am and on Sunday 7:00am-8:30am.

 
No image
 

December 09, 2017

Let's Pray Visayas is live every Saturday morning at 7:00 am to 7:30 am.

 
PSKW | September 15, 2018
 

Panimbaya sa Kabuntagon World / September 15, 2018

Panimbaya sa Kabuntagon is live every Saturdays at 6:00-7:30am and replays on 12:30-2:00pm.

 
"Why the Long Wait for Christ Return"
 

Kasama ang Ama / January 23, 2019

 
"Panalangin"
 

Alam Mo Ba? / January 21, 2019

 
"Practical ways in Raising a CHRISTIAN CHILD"
 

Let's Pray Pilipinas / January 22, 2019

Let's Pray Pilipinas is live from Monday to Friday at 6:30am-7:00am, Saturday at 7:30 to 8:30 and on Sunday 6:00am-7:00am.

 
"Nothing Good Comes Easy"
 

Let's Pray Pilipinas / June 17, 2019

Let's Pray Pilipinas is live from Monday to Friday at 6:30am-7:00am, 6:00am to 7:00am on Sunday and on Saturday at 7:30am-8:00am.

 
Groundbreaking and dedication program para sa itatayong Pastoral house - July 16, 2021
 

Adventist News / September 11, 2021

> Pulutong o grupo ng mga adbentista sa Diodol, Aglipay, Quirino inorganisa na bilang company church > Church-based Pathfinder camping at Voice of Youth evangelism sa dalawang simbahan sa Isabela naghatid ng 23 tao sa pagpapabautismo......and many more