Lutong Amianan - Bulanglang | Episode 1
 

Lutong Amianan / October 12, 2020

"Bulanglang"

 
EP05 - Paglalakbay Patungong Langit | Saan Nagmula ang Kasamaan - 1
 

Paglalakbay Patungong Langit / October 12, 2020

 
LIVE! 40 Days Journey With God | Episode 3
 

40 Days Journey With God / October 14, 2020

 
LIVE! 40 Days Journey With God | Episode 6
 

40 Days Journey With God / October 14, 2020

 
LIVE! 40 Days Journey With God | Episode 7
 

40 Days Journey With God / October 14, 2020

 
LIVE! 40 Days Journey With God | Episode 8
 

40 Days Journey With God / October 14, 2020

 
LIVE! Harana sa Kabuntagon with Awing Indino | October 6, 2020
 

Panimbaya sa Kabuntagon World / October 15, 2020

LIVE! Harana sa Kabuntagon with Awing Indino | October 6, 2020

 
LIVE! Harana sa Kabuntagon Jim & Bhing Cabahug | October 14, 2020
 

Panimbaya sa Kabuntagon World / October 15, 2020

LIVE! Harana sa Kabuntagon Jim & Bhing Cabahug | October 14, 2020

 
In Harmony | Pilot Episode
 

In Harmony / April 18, 2017