ONP Q2 - Lesson 10
 

Oras ng Pag-aaral / June 02, 2021

"Ang Bagong Tipan"

 
LIVE! Panimbaya Sa Kabuntagon World/Harana sa Kabuntagon | October 30, 2021
 

Panimbaya sa Kabuntagon World / November 02, 2021

LIVE! Panimbaya Sa Kabuntagon World/Harana sa Kabuntagon | October 30, 2021

 
Let's Pray Pilipinas | January 12, 2022
 

Let's Pray Pilipinas / January 13, 2022

Let's Pray Pilipinas | January 12, 2022

 
ONP Q3 - Lesson 01
 

Oras ng Pag-aaral / June 28, 2021

Namumuhay Sa Isang Lipunang 24/7

 
"Jerusalem"
 

Music and Praise / May 10, 2017

Performed by: Vocal 7 | Composer: Jose Armando Francisco | Arranged: Vocal 7

 
LIVE! Panimbaya Sa Kabuntagon World/Harana sa Kabuntagon | September 25, 2021
 

Panimbaya sa Kabuntagon World / September 28, 2021

LIVE! Panimbaya Sa Kabuntagon World/Harana sa Kabuntagon | September 25, 2021

 
Let's Pray Pilipinas | January 5, 2022
 

Let's Pray Pilipinas / January 05, 2022

Let's Pray Pilipinas | January 5, 2022

 
NELM Idinaos ang unveiling of Markers ceremony and many others
 

Adventist News / January 04, 2022

NELM Idinaos ang unveiling of Markers ceremony para sa bagong headquarters building and many others news..

 
Let's Pray Pilipinas | January 4, 2022
 

Let's Pray Pilipinas / January 04, 2022

Let's Pray Pilipinas | January 4, 2022