Inauguration ng bagong Hope Channel Philippines terrestrial transmitter - June 25, 2021
 

Adventist News / September 11, 2021

Ginanap ang inauguration ng bagong Hope Channel Philippines terrestrial transmitter. Ito ay idinaos kasabay ng dedication program para sa bagong building facility ng GSat sa Carmona, Cavite, kung saan naroon ang nasabing transmitter.

 
91 tao naihatid sa bautismo kasunod ng Voice of Youth - September 10, 2021
 

HOPE Today / September 11, 2021

Masayang pagbati sa inyong lahat! Muli kaming nagbabalik upang maghatid ng mga balita at pinakabagong updates sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa buong Luzon.

 
Longing for More - Tagalog Sabbath School - Lesson 11, 3rd Qtr 2021
 

Oras ng Pag-aaral / September 09, 2021

This passage in Hebrews highlights the direct link between heavenly and earthly realities, and then it quotes Exodus 25:9, where God told Moses to build the wilderness sanctuary “according to … the pattern” that he had seen on the mountain. The point is that the earthly sanctuary, with all its rituals and procedures, were “examples,” symbols, models of what is going on in heaven, with Jesus as our High Priest in the heavenly sanctuary. That’s how all models are, actually. They are not the original but function only as symbols of the originals. A model helps us grasp the essence of the original, but it can never replace it. Rather, it is there to help people better understand what the original is all about. Scripture itself is full of miniature models of activities and institutions that all point to larger, heavenly realities. Hebrews 4 helps us discover one of these realities as it relates to the biblical question of rest.

 
Let's Pray Pilipinas | September 9, 2021 | "God in the Midst of the Storm"
 

Let's Pray Pilipinas / September 09, 2021

"God in the Midst of the Storm"

 
Let's Pray Pilipinas | September 8, 2021
 

Let's Pray Pilipinas / September 09, 2021

Let's Pray Pilipinas | September 8, 2021

 
Let's Pray Pilipinas | September 7, 2021
 

Let's Pray Pilipinas / September 09, 2021

Let's Pray Pilipinas | September 7, 2021

 
Isang pamilya kasama ng isa pang indibidwal ang nagpabautismo sa Rooftop Church - September 3, 2021
 

HOPE Today / September 09, 2021

Isang pamilya kasama ng isa pang indibidwal ang nagpabautismo sa Rooftop Seventh-day Adventist church, South Taguig district. Sila ay nahikayat sa panunuod ng mga pangangaral online via Facebook live. Nagbabalita si Shenah Alcaraz… Panuorin ang Hope Today NPUC News Flash tuwing Biyernes, 8:30pm live dito sa Hope Channel North Philippines facebook page para sa mga pinakabagong updates sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa buong Luzon.

 
142 misyonero nagtapos sa ginanap na Elder’s Certification and Missionary Training - August 27, 2021
 

HOPE Today / September 09, 2021

Masayang pagbati sa inyong lahat! Muli kaming nagbabalik upang maghatid ng mga balita at pinakabagong updates sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa buong Luzon. 142 misyonero nagtapos sa ginanap na Elder’s Certification and Missionary Training sa Victoria, Oriental Mindoro > Paitan Seventh-day Adventist church sa Bayombong, Nueva Vizcaya pormal nang inorganisa > Gift giving outreach para sa mga balo at ulila isinagawa ng Heaven Bound Philippines at district women’s ministries sa Mansalay, Oriental Mindoro > Health and wellness Sabbath idinaos ng Baguio Central Seventh-day Adventist church > Virtual seminar para sa mga pamilya ginanap sa Valenzuela district

 
Ganap nang Master Guides ang 6 na trainee sa South Oriental Mindoro district - August 20, 2021
 

HOPE Today / September 09, 2021

Ganap nang Master Guides ang 6 na trainee sa South Oriental Mindoro district, Sandugo Master Guide club, matapos ang isang taon ng pagsasanay. Ang kanilang Pathfinder Investiture program ay idinaos sa Roma Seventh-day Adventist church noong August 14, 2021. Nagbabalita si Ageline Fabregas… Panuorin ang Hope Today NPUC News Flash tuwing Biyernes, 8:30pm live dito sa Hope Channel North Philippines facebook page para sa mga pinakabagong updates sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa buong Luzon.