ONP Q2 - Lesson 13
 

Oras ng Pag-aaral / June 28, 2021

Ang Buhay Sa Bagong Tipan

 
PSKW | June 17, 2017
 

Panimbaya sa Kabuntagon World / June 19, 2017

Panimbaya sa Kabuntagon is live every Saturdays at 6:00-7:30am and replays on 12:30-2:00pm.

 
LP | July 4, 2017
 

Let's Pray Pilipinas / July 04, 2017

Let's Pray Pilipinas is live from Monday to Friday at 7:00am-7:30am and on Sunday 7:00am-8:30am.

 
LP | July 6, 2017
 

Let's Pray Pilipinas / July 06, 2017

Let's Pray Pilipinas is live from Monday to Friday at 7:00am-7:30am and on Sunday 7:00am-8:30am.

 
LP | August 23, 2018
 

Let's Pray Pilipinas / August 23, 2018

Let's Pray Pilipinas is live from Monday to Friday at 6:30am-7:00am and on Sunday 6:00am-7:00am.

 
"The Sabbath in the New Testament"
 

Kasama ang Ama / March 13, 2019

 
Bible Questions | 03-12-2019
 

Pangutana Pastor / March 12, 2019

Pangutana Pastor is live every Tuesday and Thursday at 5:00-6:00pm.

 
Let's Pray Pilipinas | November 28, 2020 | "So Be It"
 

Let's Pray Pilipinas / November 30, 2020

"So Be It"

 
PSKW | April 29, 2017
 

Panimbaya sa Kabuntagon World / May 24, 2017

Panimbaya sa Kabuntagon is live every Saturdays at 6:00-7:30am and replays on 12:30-2:00pm.