Let's Pray Pilipinas | October 7, 2021 | "Who is Qualified"
 

Let's Pray Pilipinas / October 11, 2021

Let's Pray Pilipinas | October 7, 2021

 
Let's Pray Pilipinas | October 6, 2021
 

Let's Pray Pilipinas / October 11, 2021

Let's Pray Pilipinas | October 6, 2021

 
Let's Pray Pilipinas | October 5, 2021
 

Let's Pray Pilipinas / October 11, 2021

Let's Pray Pilipinas | October 5, 2021

 
Let's Pray Pilipinas | October 3, 2021
 

Let's Pray Pilipinas / October 11, 2021

Let's Pray Pilipinas | October 3, 2021

 
Let's Pray Pilipinas | October 1, 2021 | "Impulsive"
 

Let's Pray Pilipinas / October 11, 2021

"Impulsive"

 
Let's Pray Pilipinas | September 30, 2021 | "Warning Signs of the End of Times"
 

Let's Pray Pilipinas / October 11, 2021

"Warning Signs of the End of Times"

 
Let's Pray Pilipinas | September 29, 2021
 

Let's Pray Pilipinas / October 11, 2021

Let's Pray Pilipinas | September 29, 2021

 
LIVE! Panimbaya Sa Kabuntagon World/Harana sa Kabuntagon | October 9, 2021
 

Panimbaya sa Kabuntagon World / October 11, 2021

LIVE! Panimbaya Sa Kabuntagon World/Harana sa Kabuntagon | October 9, 2021

 
Care Group ministry sa Northern Luzon Mission naghatid ng 259 tao sa bautismo
 

Adventist News / September 30, 2021

Masayang pagbati sa inyong lahat! Muli kaming nagbabalik upang maghatid ng mga balita at pinakabagong updates sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa buong Luzon.