EP01 Paglalakbay Patungong Langit | Aklat na Mapagkakatiwalaan Ko - 1
 

Paglalakbay Patungong Langit / October 12, 2020

 
EP02 Paglalakbay Patungong Langit | Aklat na Mapagkakatiwalaan Ko - 2
 

Paglalakbay Patungong Langit / October 12, 2020

 
EP03 Paglalakbay Patungong Langit | Aklat na Mapagkakatiwalaan Ko - 3
 

Paglalakbay Patungong Langit / October 12, 2020

 
EP04 - Paglalakbay Patungong Langit | Aklat na Mapagkakatiwalaan Ko - 4
 

Paglalakbay Patungong Langit / October 12, 2020

 
EP05 - Paglalakbay Patungong Langit | Saan Nagmula ang Kasamaan - 1
 

Paglalakbay Patungong Langit / October 12, 2020

 
EP06 Paglalakbay Patungong Langit | Saan Nagmula ang Kasamaan - 2
 

Paglalakbay Patungong Langit / October 12, 2020

 
EP07 Paglalakbay Patungong Langit | Saan Nagmula ang Kasamaan - 3
 

Paglalakbay Patungong Langit / October 12, 2020

 
EP08 Paglalakbay Patungong Langit | Saan Nagmula ang Kasamaan - 4
 

Paglalakbay Patungong Langit / October 12, 2020

 
EP09 Paglalakbay Patungong Langit | Ang Taong Dios
 

Paglalakbay Patungong Langit / October 12, 2020