Episode

Masayang pagbati sa inyong lahat! Sa pagpasok ng huling kalahati ng taon - July 30, 2021

Masayang pagbati sa inyong lahat! Sa pagpasok ng huling kalahati ng taon, muli nating balikan ang mga balitang nagbigay inspirasyon at tumatak sa kasaysayan ng paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa buong Luzon.

0 VIEWS Share 0

Contact us

Please don't fill in the following two fields!

Please contact us if you have any questions, comments or messages. We'd love to hear from you!