Episode

Ganap nang Master Guides ang 6 na trainee sa South Oriental Mindoro district - August 20, 2021

Ganap nang Master Guides ang 6 na trainee sa South Oriental Mindoro district, Sandugo Master Guide club, matapos ang isang taon ng pagsasanay.
Ang kanilang Pathfinder Investiture program ay idinaos sa Roma Seventh-day Adventist church noong August 14, 2021.
Nagbabalita si Ageline Fabregas… Panuorin ang Hope Today NPUC News Flash tuwing Biyernes, 8:30pm live sa Hope Channel North Philippines facebook page para sa mga pinakabagong updates sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa buong Luzon.


0 VIEWS Share 0

Contact us

Please don't fill in the following two fields!

Please contact us if you have any questions, comments or messages. We'd love to hear from you!