Episode

7 trainee nagtapos bilang mga Masterguide sa Pathfinder - August 6, 2021

Masayang pagbati sa inyong lahat! Muli kaming nagbabalik upang maghatid ng mga balita at pinakabagong updates sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa buong Luzon.
> Ika-3 Former Rebels Peace Summit idinaos sa San Jose, Occidental Mindoro
> Adventist Community Services at 2 biker groups, magkakasamang nagsagawa ng gift giving outreach sa isang Sitio sa San jose, Occidental Mindoro
> LEAD Conference sa pangunguna ng Southern Asia Pacific Division, virtual idinaos ngayong taon
> Grupo ng mga Adbentista sa Castillo, Echague, Isabela inorganisa na bilang company
> Mga elder at diyakuno sa South Taguig District, inordinahan
> 7 trainee nagtapos bilang mga Masterguide sa Pathfinder investiture sa distrito ng South Taguig
> Mission trip ng Hope Channel North Philippines at Adventist World Radio Luzon sa Dinahican Seventh-day Adventist church
> Batangas City Seventh-day Adventist church, ipinagdiwang ang ika-95 anibersaryo


0 VIEWS Share 0

Contact us

Please don't fill in the following two fields!

Please contact us if you have any questions, comments or messages. We'd love to hear from you!