Episode

24 tao, nagpasyang magpabautismo matapos ang isan linggong pangangaral sa Quezon - September 17,2021

Masayang pagbati sa inyong lahat! Muli kaming nagbabalik upang maghatid ng mga balita at pinakabagong updates sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa buong Luzon, partikular sa mga lugar na minimum ang restrictions kontra Covid-19.

Sa mga balitang mayroong pag-asa: > Bilang ng mga grupo ng kabataang nakikibahagi sa Voice Of Youth sa Oriental Mindoro, umakyat na sa 31

> Voice Of Youth: Ignite nagpapatuloy sa Roxas, Oriental Mindoro

> Socorro Seventh- day Adventist church isinagawa ang mission trip sa Uyon church

> Livelihood program ngayong panahon ng pandemya, isinagawa ng Mountain Provinces Mission Women’s Ministries at ASI Metro Baguio

> 24 tao, nagpasyang magpabautismo matapos ang isan linggong pangangaral sa Real, Quezon

0 VIEWS Share 0

Contact us

Please don't fill in the following two fields!

Please contact us if you have any questions, comments or messages. We'd love to hear from you!