Episode

13 Indibidwal na Tumanggap kay Kristo, Bunga ng Pangangaral sa Taguig -

→ 13 Indibidwal na Tumanggap kay Kristo, Bunga ng Pangangaral sa Taguig; Isa, Tagapakinig ng Programa sa Radyo Hatid ng Adventist World Radio
→ Online Program Para sa Mga Music Leader at Manunulat ng Awit, Tagumpay
→ 44 Bata Tumanggap ng Regalo Mula sa ADRA at Samaritan’s Purse
→ Pag-oorganisa sa Seventh-day Adventist Church sa Rodriguez, Baesa, Tagumpay na Naitalaga
→ Tuklasin ang mga Hamon at Tagumpay sa Pagmimisyon s mga Katutubong naninirahan sa Gitnang Luzon


0 VIEWS Share 0

Contact us

Please don't fill in the following two fields!

Please contact us if you have any questions, comments or messages. We'd love to hear from you!